Meniny na web
TOPlist
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Trať č. 151 ŽSR

Trať č. 151 ŽSR Nové Zámky-Zlaté Moravce

 

Prvý návrh na výstavbu železnice v údolí Žitavy podalo mesto Zlaté Moravce už v roku 1871. Ďalší projekt pochádza z roku 1891, a to ako súčasť siete úzkorozchodných železníc Žilina - Rajecké Teplice - Prievidza - Zlaté Moravce a Levice - Hlohovec - Holíč. Nakoniec bola koncesia na výstavbu normálnerozchodnej trati medzi Šuranmi a Zlatými Moravcami udelená roku 1893 Štefanovi Keglevichovi, firme Soenderop a spol. a Michalovi Pollacsekovi. Koncesia bola dodatkom z roku 1895 rozšírená aj o trať Zlaté Moravce - Topoľčianky. Na trati sa nachádzalo 7 staníc a 2 zastávky, vybudovaných bolo 7 výpravných budov, 14 skladov, 1 remíza rušňov a 14 strážnych stanovíšť. Na trati bolo 87 mostných objektov s celkovou svetlosťou 350 m, z toho 3 najväčšie mosty s rozpätiami 15,4 m a 50 m mali drevenú konštrukciu. Sklonové pomery na trati sú pomerne priaznivé, najväčšie stúpanie predstavuje 7 promile. Zo 69 úrovňových priecestí boli 2 vybavené závorami. Výstavba železnice stála celkom 3 234 000 K. Prevádzka na úseku Šurany - Zlaté Moravce bola zahájená 7.9.1894, na úseku Zlaté Moravce - Topoľčianky 21.9.1895. Úsek niekdajšej miestnej železnice medzi Šuranmi a Úľanmi nad Žitavou je dnes súčasťou hlavnej elektrifikovanej trate Nové Zámky - Zvolen. Tomu zodpovedá aj charakter prevádzky - na osobných a nákladných vlakoch sú nasadzované prevažne elektrické rušne radu 240, na niektorých rýchlikoch aj rušne radu 263. Trasovanie trate na niektorých miestach (najmä ostrý oblúk za zvolenským zhlavím stanice Šurany) ale doteraz zodpovedá miestnej trati. V tomto úseku prekonáva trať mostami tok Starej Nitry a Nitry. Z Úľan nad Žitavou pokračuje trať severovýchodným smerom sledujúc tok rieky Žitavy. Prvá dopravňa na trati, Malá Maňa, slúži občasnej nákladnej doprave pre sklad traťovej správy. Zastávka v blízkej obci bola uvedená do prevádzky až v 90. rokoch 20. storočia. Nasleduje stanica Maňa vybavená pôvodnou dvojpodlažnou výpravnou budovou a štyrmi koľajami. Vchod do stanice je krytý jednoramennými mechanickými návestidlami so svetelnými predzvesťami. Pravidelné križovanie osobných vlakov v tejto stanici skončilo so zastavením osobnej dopravy vo februári 2004, aj napriek nízkej intenzite dopravy je tu dodnes vykonávaná dopravná služba. Trať ďalej vedie poľnohospodárskymi a vinohradníckymi obcami Kmeťovo, Michal nad Žitavou a Lúčnica nad Žitavou (obec pomenovaná podľa známeho folklórneho súboru) do Vrábľov. Stanica Vráble je vybavená dvojpodlažnou výpravnou budovou s bočným krídlom, dvomi dopravnými a dvomi manipulačnými koľajami. Vchod do stanice je tiež krytý jednoramennými mechanickými návestidlami so svetelnými predzvesťami. V tejto stanici sa v minulosti križovala väčšina osobných vlakov, po podstatnej redukcii osobnej dopravy slúži stanica len na križovanie dvoch ranných párov osobných vlakov. Aj keď leží stanica Vráble v tesnej blízkosti viacerých priemyselných objektov s vlečkami, je tu nákladná doprava takmer nulová. Preto sa v roku 2003 uvažovalo aj o úplnom zastavení nákladnej dopravy na trati, ale zatiaľ k nemu nedošlo. Za Vrábľami vedie trať okolo vínných pivníc a malej vodnej nádrže, po okrajoch obcí Nová Ves nad Žitavou (zastávka s nákladišťom s jednou manipulačnou koľajou a dvojpodlažnou výpravnou budovou) a Slepčany (budova železničnej zastávky tu dnes slúži ako bar) do zastávky s nákladišťom Tesárske Mlyňany. Aj tu sa nachádza zachovaná pôvodná dvojpodlažná výpravná budova, ako aj dve manipulačné koľaje. Na okraji obce Tesárske Mlyňany sa nad traťou nachádza nadjazd hlavnej cesty z Nitry do Zvolena. Pred stanicou Zlaté Moravce prichádza od západu trať z Lužianok vedená na vysokom násype s niekoľkými oblúkovými priepustami. Vchod do Zlatých Moraviec je od Šurian aj Lužianok krytý jednoramennými mechanickými návestidlami, bližšie k stanici sa nachádza vchodové návestidlo od Lužianok. Na južnom zhlaví stanice Zlaté Moravce je umiestnená malá remíza rušňov a točňa patriace výkonnému pracovisku depa v Nových Zámkoch. Tu deponované rušne radu 751 zabezpečujú nákladnú dopravu na tratiach do Kozároviec, Topoľčianok, Lužianok a na popisovanej trati do Šurian. Trať z Úľan nad Žitavou do Zlatých Moraviec patrila v osobnej doprave podľa oficiálnych údajov Železničnej spoločnosti medzi najviac stratové trate na Slovensku. Preto bola osobná doprava na trati k 2. februáru 2003 zastavená. Autobusy SAD premávajúce ako náhrada vlakov však nezabezpečovali prípoje k rýchlikom z Bratislavy do Zvolena a späť a boli o niečo pomalšie ako vlaky (traťová rýchlosť v úseku Šurany - Zlaté Moravce je 80 km/h, na výhybkách znížená na 30 alebo 40 km/h). 15. júna 2003 bola nakoniec osobná doprava obnovená v obmedzenom rozsahu 4 párov vlakov denne.

 

ŽST.Šurany

ŽST.Uľany nad Žitavou

 

Zástavka Malá Maňa

Zástavka Maňa-zastávka

Žst. Maňa

Zástavka Kmeťovo

Zástavka Michal nad Žitavou

Zástavka Martinová

 

Zástavka Lúčnica nad Žitavou

Zástavka Dyčka

Žst.Vráble

Žst.Nová Ves nad Žitavou

Zástavka Slepčany

Žst.Tesárske Mlyňany

Žst.Zlaté Moravce

Copyright Železnica ZM.sk © 2014-2022