Meniny na web
TOPlist
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Trať č. 141 ŽSR

Trať č. 141 ŽSR Kozárovce - Zlaté Moravce - Drážovce rampa.

                           Nitra - Lužianky - Zbehy - Leopoldov

 

Trať je dôležitá z toho hľadiska, že spája hlavné železničné koridory vedúce Považím a Pohroním. Jej dĺžka je podľa kilometrovníka GVD 2004/05 rovná 83 km, teda na slovenské pomery patrí medzi stredne dlhé trate. Môzeme ju rozdeliť do troch úsekov: Leopoldov - Lužianky, Lužianky - Zl.Moravce a Zl.-Moravce - Kozárovce. Trať je jednokoľajná, bez elektrickej trakcie. Začína v stanici Leopoldov a prechádza jej piešťanským zhlavím, odkiaľ sa stáča na východ. Pri okraji mesta sa nachádza zastávka Leopoldov a odpája sa krátka vlečka do objektu pevnosti - súčasnej väznice. Na druhú stranu rieky Váh prebieha cez masívny oceľový most. Nasledujú stanice Hlohovec, Kľačany, Rišňovce a Alekšince. Na tejto časti trate sa v poslednej dobe konalo množstvo odstávok za účelom údržby žel.zvršku. V Alekšinciach prechádza cez dve priecestia, stáča sa v smere andačského údolia a pokračuje po násype okolo rybníkov. Zastávka Andač, zasadená medzi rovnomennú obec a majer Tŕnie, je prostá plechová búda podobná zast.SAD. V Zbehoch sa odpája lokálna trať č.142 do Radošiny, tohto času mimo prevádzky (okrem nákladnej dopravy) a prepoj do Jelšoviec, využívaný tromi pármi rýchlikov do Prievidze. Mimo toho je tu sídlo tunelového obvodu. Názov Zbehy niesla predtým súčasná stanica Lužianky, železničné objekty Zbehy-obec a Zbehy boli postavené až po vojne. Tento prvý úsek trate bol do prevádzky uvedený roku 1898. Ten novší, vybiehajúci z nitrianskeho zhlavia stanice Lužianky, sprevádzkovali pre potreby ČSD roku 1938. Jeho význam stúpol za Slovenského štátu, keď na trase Bratislava - Zvolen nahradil vtedy v Maďarsku ležiacu trať Šurany - Levice. Táto časť trate prechádza rovinatým územím, avšak s množstvom zosuvov, čo si vyžiadalo stavbu niekoľkých prierezov a dvoch väčších viaduktov - podhoranského a sľažianskeho. Architektúra staníc Drážovce, Podhorany pri Lužiankach, Žirany, Jelenec, Ladice a Sľažany je rovnaká ako pri iných žel.objektoch na tratiach postavených v tom období. V minulosti existovala aj zastávka Choča, tá však bola zrušená dlho pred ukončením osobnej dopravy na trase Lužianky - Kozárovce (2.februára 2003). V Zl.Moravciach sa naša trať križuje s traťou č.151, Úľany nad Žitavou - Topoľčianky. Nachádza sa tu aj malé rušňové depo. Kedysi tu stáli rýchliky, dnes tu prídu ledva tie štyri páry motorákov z juhu. Ďalej pokračujeme okruhom okolo mesta; na tretej časti trate, ktorá bola dostavaná roku 1912, je ešte päť objektov - zast.Zl.Moravce-závody, Zl.Moravce-Prílepy, Volkovce (pristavaná roku 1966), výhybňa Slánsky dvor a Kozárovce zastávka. Trať končí v rýchlikovej stanici Kozárovce (na trati č.150, N.Zámky - Zvolen), kde sa zákrutou pripája z juhu, na levické zhlavie.

Stanice a zastávky na trati[upraviť | upraviť kód]

Kozárovce-zastávka 

 

Volkovce

 

Zlaté Moravce-Prílepy

 

Zlaté Moravce-Závody

Zlaté Moravce

 

Žel.stanica Sľažany

Zástavka Ladice

Žst.Jelenec

 

Žst.Žirany

Nákladisko Podhorany pri Lužiankách

 

Zástavka Drážovce

ŽST.Lužianky

Copyright Železnica ZM.sk © 2014-2022