Meniny na web
TOPlist
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Archívne spravodajstvo

 

 

Rozvoz vlakmi sa uskutoční v sobotu 21.12. 2019

 

Betlehemské svetlo 2015

 

                  

Pripravil:Ladislav Vaškovič

 

Aj v tomto roku organizuje Slovenský skauting vozbu Betlehemského svetla

vlakmi po Slovensku.

Dňa 12.decembra 2015  t.j. v sobotu preberú Slovenský skauti z rúk kolegov 

z Rakúska štafetu preberania ,stane sa tak vo večerných hodinách.

 

Pre Zlatomoravecký okres bude Betlehemské svetlo zaradené dňa 

19.decembra 2015 v Železničnej stanici Šurany do vlaku

Os 5807 z odchodom o 14:13 hodine.

Vlak do stanice Zlaté Moravce príde o 15:28 hodine.

 

Sprevádzať ho budú ,tento rok skauti z Topoľčianok.

Pozývame všetky deti,ako aj dospelých nech si prídu

odpáliť plamienok,ktorý pochádza priamo z miesta,kde sa narodil spasiteľ sveta Ježiš Kristus.

 

Nezabudnite si priniesť olejové kahance,lucerny,aby vám plamienok vydržal a nezhasol.

 

Príjemný zážitok.

 


Petícia za opätovné zavedenie rýchlika Tekov cez Zlaté MoravcePripravil: Ladislav Vaškovič


V týchto dňoch sme svedkami posilnenia železničnej osobnej dopravy na tratiach ŽSR.

Možno sa to zdá niekomu dobré, no môže za to kontroverzné Bezplatné cestovanie pre žiakov a študentov,dôchodcov .


Ako kolektívu webu nám táto otázka nie je ľahostajná, a tak sme sa rozhodli vykonať prieskum záujmu hornotekovskej verejnosti o priame vlakové spojenie s Bratislavou a Banskou Bystricou.

Aj v Zlatých Moravciach a okolí totiž žijú študenti, ktorí migrujú do vysokých škôl po Slovensku.

Teraz niečo z histórie, nedávnej minulosti i súčasnosti trate.


Vráťme Zlatým Moravciam a ich regiónu rýchlik Tekov!

Mestečko Zlaté Moravce, centrum niekdajšej Tekovskej župy, získalo dobudovaním rýchlostnej cesty R1 (Trnava – Banská Bystrica) veľmi výhodnú dopravnú polohu.

V tieni pomerne rozvinutej cestnej dopravy sa však skrýva železničná trať, na ktorej naše mesto nachádza a ktorej potenciál leží dlhé roky úhorom – nevyužitý. Až na niekoľko motorových osobných vlakov do Šurian a Nových Zámkov (trať 151), ostala trať č. 141 (Lužianky-Kozárovce) od 1.2.2003 bez osobnej dopravy.

O jej histórii sa dočítate v zaujímavom článku Ing. Jozefa Pilka, uverejnenom na portáli www.vlaky.net.

(http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/001410-Po-stopach-trate-Zlate-Moravce-Luzianky/ )

My sa na ňu pozrieme z inej perspektívy, a to z pohľadu diaľkovej dopravy.

Najmä starší občania, ale aj štyridsiatnici a z útleho detstva i mladší obyvatelia si isto pamätajú rýchliky, ktoré našim mestom prechádzali. Z dostupných zdrojov sa dozvedáme, že na trase Banská Bystrica – Zvolen – Žiar nad Hronom – Kozárovce – Zlaté Moravce – Lužianky – Hlohovec – Trnava – Bratislava hl.st. začína obojsmerne premávať rýchlik R 153/154. Od Grafikonu vlakovej dopravy (GVD) 1958/1959 premáva pod označením R 375/376 a čiastočne sa mení jeho trasa. Vychádza z Košíc, pokračuje do Fiľakova, Zvolena, Zlatých Moraviec, Lužianok, Trnavy a Bratislavy. V GVD 1968/1969 mení číslovanie na R 367/368 a ostáva v rovnakej trase. V prvej polovici 70. rokov mení číslovanie naposledy, a to na R 580/581 a dostáva priliehavý názov reprezentujúci územie, ktorým prechádza – TEKOV. Ako rýchlik spájajúci Košice s Bratislavou cez Zvolen a Zlaté Moravce premával Tekov do GVD 1992/1993, keď bola jeho trasa skrátená po Zvolen. V GVD 1993/1994 prechádza Tekov do kategórie Sp (spešný, súčasný zrýchlený vlak, pozn.red.) a mení svoje číslo na Sp 1850/1851. Rovnako zaniká jeho denná vozba – vlak premáva v piatok a deň pred dňom pracovného pokoja z Bratislavy do Zvolena a v nedeľu a niektoré sviatky a po prázdninách späť zo Zvolena do Bratislavy. V období platnosti GVD 1996/1997, už ako zrýchlený vlak Zr 1730/1731 Tekov tento vlak svoju púť cez Zlaté Moravce končí a naše mesto spolu s priľahlým regiónom ostáva bez priameho vlakového spojenia s hlavným mestom a stredným Slovenskom. Jeho postupnému vyľudneniu a tým pádom slabému vyťaženiu napomohli zosuvy zemného telesa medzi Jelencom a Žiranmi – dva roky sa v Zlatých Moravciach prestupovalo na autobusy, ktoré doviezli cestujúcich do Lužianok, kde nastúpili opäť na vlak. Vtedajší nezáujem štátnych predstaviteľov sanovať daný zosuv viedol k veľkej nepohodlnosti pri cestovaní týmto rýchlikom, čo viedlo k jeho zrušeniu. Definitívna bodka za osobnou dopravou na trati Lužianky-Kozárovce prišla rozhodnutím vlády Mikuláša Dzurindu, uvedeným do platnosti 1.februára 2003. Či toto rozhodnutie bolo alebo nebolo správne je dodnes predmetom mnohých diskusii. Faktom je, že autobusová doprava v obciach ležiacich na trati (Volkovce, Prílepy, Sľažany, Jelenec, Žirany, Podhorany, Mechenice, Drážovce) obsluhuje niekoľko zastávok súčasne, pričom železničné zastávky ležia excentricky od obcí. Z toho dôvodu chceme zaostriť na diaľkovú dopravu a jej perspektívy v našom meste. Budeme radi, ak nám s tým pomôžete. Rýchlik cez Zlaté Moravce – prečo áno? Myšlienkou o obnovenie rýchlika Tekov sa zaoberáme dlhší čas a radi by sme jej dali konkrétne črty. Pozitívne aspekty tohto spojenia sú nasledovné:

1. PRIAME SPOJENIE - významných krajských a univerzitných miest: Banskej Bystrice, Zvolena, Nitry a Trnavy s Bratislavou.

2. SÚČASNÁ OBSLUHA - spomínaných miest (autobusy spájajúce Banskú Bystricu s Bratislavou túto možnosť, až na pár výnimiek, neposkytujú).

3. NITRA - vznik železničného spojenia so stredným Slovenskom a Bratislavou v železničnej stanici Lužianky (MHD, regionálna železničná doprava). Nitra je štvrtým najväčším mestom na Slovensku a jej železničné spojenie                                 nezodpovedá postaveniu tohto mesta v rámci Slovenska z viacerých hľadísk (kultúrne, zdravotnícke centrum, spádové krajské a regionálne mesto, univerzitné mesto, mnoho stredných škôl).

4. BEZPEČNOSŤ – železničná doprava patrí štatisticky k najbezpečnejším a najmenej nehodovým druhom dopravy – dôjsť do cieľa bezpečne je dôležité rovnako, ak nie viac, ako dôjsť doň rýchlo.

5. KOMFORT – presuny veľkého množstva cestujúcich (najmä študentov) s veľkými batožinami a na väčšie vzdialenosti sú komfortnejšie po železnici.
                     Dostatok miesta na sedenie a pohoda pri sedení a prítomnosť WC vo vlaku tento komfort zvyšujú.

   V ktoré dni by rýchlik Tekov mohol premávať?

Vzhľadom na spomínanú rýchlostnú cestu R1, rozvinutú a výrazne presadzovanú autobusovú dopravu v Nitrianskom kraji, by pre navrhovaný rýchlik boli najvhodnejšie dni, keď ani spomínané autobusy vysokému náporu cestujúcich nestačia. Kedysi išlo o piatky a nedele, to však už dávno neplatí. Premiestňovanie študentov začína už vo štvrtok a pokračuje v piatok, keď sa k nim pridávajú cestujúci vracajúci sa z týždňoviek.

Vzhľadom na geografickú polohu hlavného mesta a v kontexte trasy predmetného rýchlika Tekov ide o smer západ – východ, prípadne západ – severovýchod.

V nedeľu a v pondelok sa premiestňujú cestujúci späť do škôl a na pracoviská opačným smerom ako vo štvrtok a piatok. Z uvedených skutočností vyplýva, že by bolo vhodné viesť tento vlak vo štvrtok a piatok a pred „predĺženými víkendami“, dlhšie trvajúcimi dňami pracovného pokoja, školskými prázdninami z Bratislavy do Banskej Bystrice a v nedele a pondelky, posledný deň „predĺženého voľna“ a súvislých dní pracovného pokoja, a školských prázdnin z Banskej Bystrice do Bratislavy. Pokiaľ ide o časovú polohu v rámci dňa, bolo by vhodné viesť navrhované vlaky z východzích staníc popoludní, s príchodom do cieľa v podvečerných až večerných hodinách.

    Stav infraštruktúry a odhadovaná jazdná doba?

Je prekvapujúce, že zub času a dlhodobé zastavenie pravidelnej osobnej dopravy v úseku Lužianky – Kozárovce sa na stave infraštruktúry výrazne neprejavili. Skôr zanedbaná údržba. Úsek Lužianky – Zlaté Moravce leží v geologicky mladom podloží, kde sa prejavujú pohyby zemného telesa v podobe zosuvov (železničná stanica Žirany, násyp v úseku Žirany-Jelenec, okolie Sľažian). Je nutné podotknúť, že údržba práve odvodňovacích zariadení je zanedbávaná – jarky pri trati sú zanesené, odtoky upchaté, stojí v nich voda. Aj to je príčinou týchto javov. Pri vchode do každej dopravne (Podhorany pri Lužiankach, Žirany, Jelenec, Sľažany, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce-Závody, Zlaté Moravce-Prílepy, Volkovce) musí vlak spomaliť na 40 km/h a opätovne sa rozbehnúť na najvyššiu traťovú rýchlosť. Tá je v úseku Lužianky – Zlaté Moravce 70 km/h, v úseku Zlaté Moravce – Kozárovce 60 km/h. V okolí Volkoviec sú dve úrovňové križovania s cestnými komunikáciami (jedno so štátnou cestou z Volkoviec do Olichova, ďalšie s poľnou cestou), ktoré sú bez priecestného zabezpečovacieho zariadenia a vlak ich musí prechádzať rýchlosťou 20 km/h. Navzdory týmto faktom sa v tomto roku vykonala úprava Drážoviec – nákladiska a zastávky, kde bola vytrhaná manipulačná koľaj a výhybky, a tak sa celou dopravňou prechádza najvyššou traťovou rýchlosťou. Pri snahe samospráv o komunikáciu so správcom železničnej infraštruktúry – ŽSR (Železnicami Slovenskej republiky) by mohol tento trend pokračovať i v ostatných dopravniach, kde sa už s nakládkou tovaru nepočíta.

Jazdná doba rýchlika by závisela od viacerých faktorov – najmä použitých hnacích dráhových vozidiel v úseku Bratislava – Leopoldov (trať dovoľujúca jazdu 160 km/h), ale i vo zvyšných úsekoch a umiestnení vlaku v Grafikone vlakovej dopravy (križovania s protiidúcimi vlakmi, prípoje). Pre predstavu uvádzame približný výpočet študentov odboru Železničná doprava Žilinskej univerzity: z Bratislavy do Kozároviec by jazda cez Zlaté Moravce bez preprahu lokomotívy s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou 100 km/h mala trvať o 20 minút dlhšie ako trvá momentálne cez Levice (rýchlik Bratislava – Kozárovce cez Levice: 1 hodina 58 minút). Váš názor je dôležitý! Radi by sme Vás požiadali o Vašu spätnú väzbu, ktorú môžete vyjadriť v diskusii pod článkom – formou názoru, pripomienky, návrhu a odpoveďou na anketovú otázku – tá sa Vám zobrazí po kliknutí na jej odkaz. Rovnako by sme boli radi aj na názory občanov okolitých obcí, ktorých deti navštevujú univerzity v Trnave a Bratislave, ale aj blízkej Nitre, názory samotných študentov a dochádzajúcich pracujúcich. Veríme, že by ste takéto priame spojenie nášho mesta, a tým pádom i regiónu, so stredným a západným Slovenskom uvítali. Ak bude záujem verejnosti dostatočný, vynaložíme maximálnu snahu o komunikáciu s príslušnými orgánmi samosprávy. Iba dostatočne zvučný hlas ľudu totiž môže spôsobiť, že sa kompetentní zamyslia a niečo pre svoj ľud spravia. Obzvlášť radi by sme s takouto možnosťou oboznámili mládež a študentov, ktorí si už pravidelnú premávku rýchlika a zrýchleného vlaku Tekov nepamätajú, a tak môže byť logické, že sa nad takýmto spojením doteraz nezamysleli. Veríme, že ich k tomu podnietime.

Šťastnú cestu, priatelia!

Ladislav Vaškovič

 LINK NA ANKETU: http://www.anketator.sk/ankc.php?anketa=147d

 LINK na elektronickú online petíciu: http://www.peticie.com/za_obnovenie_rychlika_tekov_cez_zlate_moravce

UPOZORNENIE:Petícia je UKONČENÁ !!!  Ďakujeme.

 

Ďakujeme všetkým,ktorým podporili a podporujú návrat ďiaľkového spojenia Zlatých Moraviec z Bratislavou a Banskou Bystricou resp.Breznom.Novozámocý stroj T 478 3129  čaká so svojim R 580 Tekov na vykrižovanie s protiidúcim R 581 Tekov v podaní

T 478 3031 v žst. Žirany. Foto Paľo KukučíkOkuliarnik T 478 3031 vchádza s R 580 Tekov do Leopoldova. Foto Paľo Kukučík T 478 3031 rozbieha R 580 Tekov z Hlohovca do Leopoldova


R 581 Tekov v Žst.Lužianky v podaní turnusového okuliarnika 753 366-4 Foto:Martin Rys 1992

R 581 Tekov po preprahu rušňov v Žst.Leopoldov TT 478 3096 Foto:Paľo Kukučík
750 031-7 s R 581 Tekov opustil Zlaté Moravce750 183-6 na R 581 Tekov opustila Zlaté Moravce 750 056-4 prechodí Kozárovcami zastávkou so Zr 1731 Tekov do Zvolena os.st. 750 183-6 so Zr 1731 Tekov vychádza z Volkovského lesaNa tom istom mieste, s tým istým vlakom, len v iný piatok, zvečnená 750 150-5 

 

 

 

 

Betlehemské svetlo v roku 2014

Pripravil:Ladislav Vaškovič

Aj v tomto roku organizuje Slovenský skauting vozbu betlehemského svetla

vlakmi po Slovensku.

Dňa 13.decembra 2014 odovzdali skauti z Rakúska svojím kolegom zo Slovenska 

štafetu kde si odpálili plameň do svojích lampášov.

Tohto roku sa my podarilo zabezpečiť,aby vlak doviezol Betlehemské svetlo aj do Zlatých Moraviec.

 

Bude tak dňa 20.decembra 2014 t.j. sobota na trati č.151 ŽSR (Nové Zámky-Zlaté Moravce)

Vlak Os 5807 z odchodom zo železničnej stanice Šurany o 14:27 hodine

s Príchodom do Zlatých Moraviec o 15:28 hodine.

 

Bližšie informácie nájdete na webe,ktorý je po kliknutí na ikonu motorovej jednotky 813-913 zvanej "Bageta".

Tu sa náchádza aj mapa siete kde po priblížení zistíte kde a o koľkej hodine bude vlak na stanici/zástavke.

 

 

 

Príjemný zážitok !!!

Ladislav Vaškovič

Oznam:

 
Betlehemské svetlo dnes do Zlatých Moraviec nepríde vlakom Os 5807!!!
 
Dôvod uviedli skauti,že nenašli ľudí,ktorý by sprevádzali Betlehemské svetlo vo vlaku.
 
tu je aj odkaz:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Copyright Železnica ZM.sk © 2014-2022